סיפורה של אישה

"להרגיש, לאהוב, לסבול, להתמסר, תהיה תמיד דרך חייהן של הנשים."
אונורה דה באלזאק